Trần đám mây tiêu âm 1200 x 1200

Trần Đám Mây Tiêu Âm được thiết kế  có khả năng hấp thụ âm thanh tuyệt vời. Được sử dụng trong hành lang, văn phòng làm việc, phòng hội nghị, khán phòng và hơn thế nữa.

Ngăn chặn hàng triệu tiếng ồn phiền nhiễu ở văn phòng, trước khi chúng đến tai bạn với Đám mây treo trần 3D.

 

 

Gọi Tư Vấn